A Gyöngyös és környéke HE, Gyöngyösi Deli-tó horgászrendje Felnőtt horgász legfeljebb kettő - egyenként legfeljebb három, darabonként legfeljebb háromágú, horoggal felszerelt - horgászkészséget, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2 -nél nem nagyobb csalihalfogó emelőhálót használhat.

Ifjúsági horgász 1 db bottal, 1 szem horoggal horgászhat.

A legfiatalabbak 1 db bottal, egy szem horoggal, akár fenekező  készséggel is horgászhat. 

Méretkorlátozással védett halfajokat megfogás után azonnal vissza kell helyeznie a tóba!

Spiccbot használata fentiekkel egyidejűleg TILOS! (3. készségnek minősül).

Mérleg, fertőtlenítő és pontymatrac használata minden horgásznak kötelező!

Horgászni a hét minden napján lehet, éjszakai horgászat a hét minden napján engedélyezett a partról és csónakból.

Kivétel a gyöngyösi oldalon, illetve csónakból kizárólag adott év március 1.- november 1.-e között lehet éjszaka horgászni! November 1-től, február 28-ig csónakos horgászat napfelkeltétől 16.00 óráig engedélyezett.

December 1. és február 28. között partról csak napfelkeltétől napnyugtáig lehet horgászni! (szürkület kezdetekor legkésőbb ki kell venni a készségeket és el kell hagyni a partot).

A városi oldalon, ha visszaélést tapasztal az Elnökség az éjszakai horgászat időtartamát módosítja, vagy teljes tilalmat rendelhet el!

Az utolsó horgászhelynél fentebb TILOS a horgászat a befolyó patakokban. 

 A befolyó patakokban csak csónakos horgászat engedélyezett.

A horgászat megkezdése előtt a horgász köteles megjelölni a fogási naplóban szereplő éves naptárban az adott napot. A horgászat megkezdése előtt a jelenléti íven OLVASHATÓAN BE KELL IRATKOZNI, az állami horgászjegy számát pontosan, olvashatóan be kell írni! Távozáskor a fogott hal darabszámát és súlyát be kell jegyezni és aláírni a jelenléti ívben! A jelenléti íven történő regisztráció, ha olvashatatlan az ellenőrzést végző halőr befejeztetheti a horgászatot.

Éves területi engedéllyel kifogható mennyiség:

Felnőtt 32 db ponty, 6 db amúr, 10 db süllő, 10 db más ragadozó (csuka, harcsa, balin).

Ifjúsági: 16 db ponty, 3db amúr, 5 db süllő, 5 db más ragadozó (csuka, harcsa, balin).

1. Az egyesületnél a tilalmi idő és a méretkorlátozás az Országos Horgászrenddel megegyezik. Az ettől való eltérést a horgászrendünk szabályozza.

2. Mennyiségi korlátozás:

Egyesület tagjai: a hét egy napján 3 db nemes halat, és 5 kg vegyes halat foghatnak!

Hetente: 3 db ponty, 1 db amur, 2 db ragadozó és 10 kg vegyes hal fogható.

Ifiknél naponta: 2 db nemes hal és 3 kg vegyes hal fogható.

Ifiknél hetente: 2db ponty, 1 db amur, 2 db ragadozó, 5 kg vegyes hal fogható.

Gyermekhorgász csak vegyes halat foghat - naponta 2 kg összsúlyban.

3. A fogási naplót a tulajdonosa köteles a kiállítás évét követő év február 28-ig leadni, a fogási naplóban meghatározott összesítés szerint. A fogási naplót azokban előírtak szerint kell kitölteni, összesíteni és leadni. Összesítés nélkül -pótlásáig-érvénytelen a leadása!

4. Sporthorgász engedéllyel hal elvitele nem lehetséges! Mérlegelés, fotózás után kíméletesen vissza kell engedni élőhelyére.

TILALMAK:

Általános pergetési tilalom FEBRUÁR 1 - ÁPRILIS 30.-ig PERGETNI TILOS!

A 2 kg feletti süllőt 

-az 5 kg feletti pontyot

-a 6 kg feletti amurt

-a 4 kg feletti csukát vissza kell engedni!

A KOI ponty,valamint compó nem elvihető!

A horogra kívülről akadt halat tilos megtartani!

Kutyatápot csalizásra és etetésre használni TILOS!


Behúzás, etetőhajó

A horgászkészséget behordani etetőhajóval, csónakkal a hét minden napján lehet.

Az öbölben a csónakos behúzás nem engedélyezett!

 Minden módszernél kötelező a pontymatrac, sebfertőtlenítő (hiányuk esetén a halőr BEFEJEZTETHETI a horgászatot). 

A békés hal elvitele TILOS! Beiratkozásnál a behúzós módszert külön jelölni kell!

 Etetőhajóval, csónakkal 150 méternél messzebb TILOS behordani a végszereléket. A csónakos behúzásnál a szerelékeket behordani csak és kizárólag a part és a bója között egyenes vonalban lehet, a parti - és csónakos horgászokat nem zavarhatja, nem korlátozhatja a horgászatban.

Harcsafának maximum 120 méterig engedélyezett a behúzása.

Távolság ellenőrzése céljából távolság mérő használata engedélyezett a halőrök számára. 

Felszólításukra kötelező kitekerni a készséget. 10 % hibahatár figyelembevételével járnak el.

Etetőhajóra radar (kivétel november 1. és március 15. között) és GPS felhelyezhető.

Napijegyes horgászat: 

április 01. és október 31. között 06.00 órától - 20.00 óráig,

éjszakai horgászat este: 18.00 órától - 06.00 óráig

A 24 órás vagy több napos horgászat a területi jegy megváltásától kezdődik.

A turista állami horgászjeggyel rendelkezők az ide vonatkozó rendeletek szerint horgászhatnak!


Napijegy váltás április 01-től - október 31-ig 06.00 - 18.00 óra között

november 01-től - április 01-ig 07.00 - 12.00 óra között

lehetséges.

Napijegyre kifogható halmennyiség:

Felnőttek: összesen 2 db ponty 1db ragadozó vagy 1db amúr és 5kg vegyeshal

vagy

 2 db ragadozó 1db ponty vagy 1db amúr és 5kg vegyeshal

vagy

 1 db ponty 1db ragadozó 1db amúr és 5kg vegyeshal


Ifjúságiak: 1 db ponty és 1 db ragadozó, 3 kg vegyes hal.

-24 órás területi jegyért: 3 db ponty, 1 db amur, 2 db ragadozó és 5 kg vegyes hal,

-48 órás  területi jegyért: 4 db ponty, 1 db amur, 2 db ragadózó és 10kg vegyes hal,

-72 órás (3 nap) területi jegyért: 5 db ponty, 1 db amur, 2 db ragadózó és 10kg vegyes hal.

Horgászattal kapcsolatos előírások:

• Csak az Egyesület által kiépített tűzrakó helyeken szabad tüzet gyújtani. Egyéb helyeken TILOS!

• A tónál kamera rendszer működik!

• A szabályokkal való visszaélés esetén az elnökség bármikor visszavonhatja az engedélyt, illetve jegyzőkönyv és feljelentés után a szabálysértést a megyei halászati hatóság vizsgálja ki!

• Az éves területi engedély, illetve a területi jegy megváltásával beleegyezik a gépjármű vizsgálatába és elfogadja a horgászrendet. A horgászrend átvételekor a területi jegyen történő aláírásával igazolja ezt!

• A horgászok kötelesek segíteni a halőrök munkáját, a gépjármű átvizsgálását biztosítani a tó közvetlen területén illetve az elhagyási pontjainál!

• A horgászok az általuk tapasztalt szabálytalanságra, kötelesek a szabálytalankodó figyelmét felhívni, szükség esetén halőri, elnökségi vagy hatósági intézkedést kérni. Aki a halőrt, ellenőrt tettlegesen bántalmazza a kizárás és engedély bevonása mellett, büntetőjogi feljelentést von maga után.

• A szabályok nem tudása nem mentesít alóluk!

Az elnökség (május hónapban) pontyok ívása idején kíméleti területet jelöl ki, úgy a parton, mint a nyílt vízen.

Kíméleti területre TILOS a bejárás és a készség bejuttatása!

A csónakkal történő horgászat esetén a horgász kizárólagos felelősségével és a VÍZÜGYI RENDELKEZÉSEK BETARTÁSA mellett horgászhat!

Műtárgyaktól (gát, árapasztó zsilip a sziget mellett, fenékürítő zsilip) 50 méternél közelebb TILOS A HORGÁSZAT!

Az árapasztó körül (sziget mellett) 50 méteres körzetbe egész éves kíméleti terület kerül kijelölésre, amely területre TILOS csónakkal bemenni, ill. készséget bejuttatni. A kíméleti terület sarok pontja a vízben bójával van jelölve!

Csónakos horgászat esetén a csónakot is jól láthatóan ki kell világítani.

FIGYELEM! Gyermek és ifjúsági horgász csak kizárólag mentőmellényben ülhet a csónakba, amelyért a csónaktulajdonos felel!

Szemetes helyen horgászni TILOS, megsértése automatikus eltiltást von maga után! Minden horgász köteles hazavinni a saját kommunális szemetét a tópartról!

Horgászonként külön haltartóba kell a halakat tárolni.

Bottartónak csak műanyag vagy fém használható!

A horgászhelyet sötétedés után kötelező kivilágítani, ami nem egyenlő a kapásjelző által kibocsátott fénnyel!

Az egyesületi tag NEM HORGÁSZTATHAT a saját botjával, idegen nem kezelheti a botjait.

A parton "foglalt helyet", csak előre bejelentkező csoportok részére táblával megjelölt helyen biztosítunk. Hétvégére foglalás nincs csak abban az esetben, ha egybefüggően minimum 4 napot foglalnak és beleesik a hétvége.

Halat tisztítani csak a halőrháznál kijelölt helyen szabad! A tó más pontján (horgászállásoknál) TILOS!

Csak névvel és állami jegy számmal ellátott akadálymentes dőlő bójával (1 db) lehet az etetés helyét jelezni, melyet a horgászidény végével ki kell venni a tóból.

A radar használata is engedélyezett, kivétel november 1- március 15. között a halradar használata tilos. 

Csónakot csak a kijelölt helyen lehet tárolni, a horgásztanya felöli részen.

Radar használata pergetéshez, mártogatáshoz TILOS! Minden egyéb horgászati módszerhez használható.

Csónakból történő vontatásos pergetés Tilos! Csak lekötött csónakból lehet pergetni, mártogatni!

Merev aljú gumicsónak használata engedélyezett. Csak a halőrháznál lehet vízre bocsátani-és levenni a vízről. Csak csónakos területi jegy ( éves és napi) váltása esetén lehet használni.

A csónakot el kell látni számmal, lakattal le kell zárni (a kulcs kettő példányát le kell adni a halőrházba), és a horgászidény végén a kijelölt helyre ki kell tenni a halőrház mellé a fák közé - a parton nem maradhat, a csónakok biztonságos elhelyezéséért a tulajdonos vállal felelősséget, az egyesület nem felel érte (biztonságos kikötés, lakattal való rögzítés és az evezők biztonságos tárolása). AKI A TÉL ELŐTT JEGESEDÉSIG NEM TESZI PARTRA A CSÓNAKJÁT AZ A KÖVETKEZŐ ÉVBEN NEM KAP ENGEDÉLYT A CSÓNAKJÁRA!

A halőrház előtti - táblával jelölt terület - halőrök, gondnokok, részére fenntartott hely, itt csak a halőrök, gondnokok horgászhatnak.

A horgász a fogást követően megtartani kíván halat köteles megmérni, majd azt követően pontosan bejegyezni a fogási naplóba míg ez nem történt meg a készséget nem szabad visszadobni! FIGYELEM! A kifogott halat élve szállítani hatóságilag TILOS!

A csónakos horgászat nem zavarhatja a parti horgászatot semmilyen körülmények között, a parttól legalább 80 méterre kell közlekednie! Partról használt bóját megközelíteni 30 m-en belül TILOS!!

- A csónakos horgász az ellenőrzésre feljogosított személy részére köteles rendelkezésre állni, a parttól történő felszólítás estén köteles a partra csónakjával kievezni!

Sátrat csak a horgászat idejére lehet felállítani. Egy horgász helyet maximum 7 napig lehet használni, utána kötelesek a sátrat lebontani. Aki a horgászkészségeit kiveszi, maximum 4 óránál tovább, a sátrat le kell bontania, készségeit el kell vinnie, hogy a helyet mások elől ne foglalja el.

Lakókocsit a tó partján (a VÍZÜGY területén) felállítani TILOS!

Az egyesületnél tagsággal rendelkező horgász három napnál (72 óránál) hosszabb időre maximum 7 nap (168 óra) tárgyévben kétszer foglalhat helyet számára meghatározott helyen és időben legalább 14 nappal előre egyeztetve a gondnokkal.

A halőrház oldalán a horgászhelyek számozva vannak az első tíz hely kiemelt horgászhelynek számít melyben a 72 óránál hosszabb, de maximum 168 órás horgászatot a gondnoknak jelezni kell, erre egy évben helyenként maximum kétszer van lehetőség.

Rossz időjárás esetén a halőrház felöli oldalon a behajtás rossz terepviszonyok miatt TILOS.

Behajtás után kötelező visszahajtani a sorompót.

Adott év december 1.-vel az éjszakai horgászat megszűnése miatt a sorompó lezárásra kerül következő év február utolsó napjáig.

A sorompón behajtani csak a tagoknak és a napijeggyel rendelkező horgászoknak szabad. Látogatóknak a parkolóban kell kötelezően hagyni a kocsikat!

A horgászhelynél történő parkolás TILOS! Csak az út külső oldalán lévő kijelölt helyeken szabad parkolni! Kivétel a sorompó és a fák közötti lejáróig mind két oldalon szabad parkolni.

A sziget sorompó kulcsát mindig az aktuális gondnoktól, halőrtől lehet elkérni. A sorompón belül a parkolás engedélyezett.

Áradás esetén, a szigeten az Elnökség horgászati tilalmat rendelhet el.

Tóparton fénykép és hangfelvétel készül, illetve távcső használata engedélyezett a halőrök számára.

Etikai szabályok: Minden horgász köteles a jó erkölcsöt nem sértő magatartást tanúsítani, és a velük egy társaságban lévőktől megkövetelni. Köteles a rendbontást és a hangoskodást megakadályozni.

A horgászhelyet elhagyók kötelesek a botjaikat kivenni a vízből!

• Általános szabályok:

• Lékhorgászat csak saját felelősségre lehetséges.

• A víztározó jegén csak saját felelősségére tartózkodhat!

• A tóban fürödni TILOS!

• Az esetleges horgászbalesetekért egyesületünk felelősséggel nem tartozik.

• A horgászrendet az elnökség év közben is megváltoztathatja, melyről a tagságot 10 nappal az életbe lépése előtt tájékoztatni köteles!

Ezen horgászrend 2021.február 01-től lép életbe és visszavonásig érvényes.

Adatkezelési szabályzatot minden nálunk horgászó elfogadja a területi jegy (éves és napi) megváltásával.

Horgászaink részére kulturált pihenést, sportszerű szórakozást és jó fogást kívánunk!

A horgászrend megsértése esetén a fegyelmi szabályzatban előírt büntetések kiszabását, vagy akár a Gyöngyös és Környéke HE. tagsági viszonyának megszűnését vonhatja maga után.


Twitter    |    Facebook    |    YouTube